Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Informacje o realizacji projektu:

[07.01.2015]

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zakończyliśmy realizację projektu. Wiele pracy, mnóstwo satysfakcji i co najważniejsze, pozytywny odbiór prowadzonej kampanii promocyjnej. Było nas widać w całej Polsce! Mamy nadzieję, że przekonaliśmy mieszkańców kraju o bogatej ofercie turystyczno - kulturalnej miasta i spędzenia niezwykłych weekendów w Łodzi .

Krótkie podumowanie kampanii (odsłona :wiosenna i jesienna)

W kampanii wykorzystano następujące nośniki i formy reklamy:
1. Outdoor
Odsłona wiosenna (15.05-15.06)
•    Billboard 18 – 110 szt we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Trójmieście, GOP i Poznaniu.
•    Citylight:  – 75 szt w Łodzi. Dwie odsłony
•    Backlight – 20 szt w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, GOP, Trójmieście.
Odsłona jesienna (1- 31.10)
•    Billboard 18 – 223 szt. we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Trójmieście, GOP i Poznaniu: 4 kreacje
•    Citylight:  – 75 szt w Łodzi. Dwie odsłony: 3 kreacje
2. Internet
Odsłona wiosenna
•    Youtube – kampania z użyciem 2 spotów Weekendy w Łodzi pozdrawiają przy wykorzystaniu reklam video, termin: 23.05 – 6.06.2014 – liczba wyświetleń 90 954
•    Facebook – kampania CPC z użyciem 2 spotów Weekendy w Łodzi pozdrawiają w charakterze postu promowanego, terminy 23.05 – 6.06.2014 – liczba wyświetleń 143 495
•    Onet.pl – kampania e serwisie poświęconym tematyce wydarzeń kulturalnych i spędzania wolnego czasu
Winieta 950x200px, ilość odsłon 300 000, termin 30.05 – 13.06.2014 r.
Floor Ad, ilość odsłon 600 000, sekcja podróże, capp 3, termin 30.05 – 30.06.2014 r.
Odsłona jesienna
•    Youtube – kampania z użyciem 2 spotów Weekendy w Łodzi pozdrawiają przy wykorzystaniu reklam video, termin: 1.10-31.10.2014 – liczba wyświetleń  145 091
•    Facebook – kampania CPC z użyciem 2 spotów Weekendy w Łodzi pozdrawiają w charakterze postu promowanego, terminy 01.10-31.10.2014– liczba wyświetleń 356 770
•    Onet.pl – kampania e serwisie poświęconym tematyce wydarzeń kulturalnych i spędzania wolnego czasu
Baner 950x200px, ilość odsłon 300 000, termin 30.09-31.10.2014 r. liczba wyświetleń 421 655
3. Spoty promocyjne - od samego początku koncepcja przygotowana przez łódzką agencję kreatywną MOSQI.TO zakładała wykorzystanie wyłącznie łódzkiego potencjału do realizacji kampanii. Dlatego też, produkcję spotów powierzono reżyserowi Piotrowi Szczepańskiemu (Anagram Film), autorowi „Alei Gówniarzy”, muzykę do spotów skomponował i wykonał znany łódzki zespół L. Stadt, a samymi aktorami zostali łodzianie wyłonieni podczas organizowanych castingów. W spotach zaprezentowano prawdziwych ludzi w pięknych i ciekawych miejscach miasta, dodatkowo uzupełniając obraz o ujęcia realizowane podczas imprez kulturalnych
4. Telewizja – emisja spotów promocyjnych w TVP i TVN
Odsłona wiosenna
•    TVP – Łącznie: 28,88 GRP, kontakt:  16 198 650 widzów.
        - 15 emisji spotów w maju
        - 109 emisji w czerwcu.
•    TVN - Łącznie: 64,72 GRP, zasięg 1+ w grupie docelowej (niecałe 31%), kontakt:  5 400 000 widzów
       - 287 emisji spotów w pakiecie MIX Urban w terminie 16 – 31.05.2014 r.
           – 565 emisji spotów w pakiecie MIX Urban w terminie 1 – 19.06.2014 r.
           – 5 emisji spotów w TVN w terminie 16-31.05.2014 r.
           – 6 emisji spotów w TVN w terminie 1 – 19.06.2014 r.
Odsłona jesienna
•    TVP - Łącznie: 36,11 GRP, kontakt:  21 013 913 widzów.
                     – 45 emisji spotów w październiku
•    TVN - Łącznie: 40,01 GRP
                     - 16 emisji spotu w TVN 30 sek. w okresie 1 – 31 października
                     - 10 emisja spotu 15 sek. W TVN w okresie 1 – 31 października
                     - 868 emisji spotu 30 sek. w pakiecie MIX Urban, w okresie 6 październik – 10 listopad,  
5. Kino
Emisja 3 wersji 30 sek. spotów „Weekendy w Łodzi pozdrawiają”, kina sieciowe 70%, w miastach powyżej 200 000 mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Katowic, 30% kina studyjne w miastach powyżej 100 000 mieszkańców.
Widownia w kinach sieciowych: 507 949
Widownia w kinach studyjnych: 229 780
6. Radio
•    Kampania w radiu RMF FM i RMF Classic – emisja 35 spotów w każdej stacji
•    Kampania w Pr III Polskiego Radia – emisja 50 spotów
7. Prasa reklama w prasie codziennej i magazynach branżowych
•    Gazeta Wyborcza – reklama w dodatku w Wysokich Obcasach oraz 2 x piątkowym dodatku „Co jest grane”
•    Dzienniki Polskapresse – emisja reklamy w piątek w 8 wydaniach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
•    W podróży - dwustronicowa reklama
•    National Geographic - reklama konsekutywna
•    Fokus - artykuł sponsorowany
•    Świat Wiedzy - artykuł sponsorowany
8. Materiały promocyjne i informacyjne – folder „Łódź na weekend”- 18 000 szt., pocztówki – 10 000 szt., torby – 25 000 szt.

[10.10.2014]

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa druku materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektów pn. „Łódź kreuje– promocja Łodzi gospodarczej”, „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznejŁodzi typu city break”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka,Innowacyjność, Przedsiębiorczość” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 2 należącej do firmy: Oficyna Wydawniczo - Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara Ul. Lodowa 160A, 93-232 Łódź

wybór oferty

[30.09.2014]

Nowa odsłona kampanii realizowanej w ramach projektu „Łódź na weekend", współfinansowanej ze środków UE od 1 października 2014. Nowe spoty ukażą się na antenie: TVN, TVP1, TVP2 oraz w ponad 16 ogólnopolskich kanałach telewizyjnych w ramach pakietu MIX Urban. Spoty będą także emitowane w kinach (sieć kin Multukino oraz w wbranych kinach studyjnych w całej Polsce). Spoty będzie można także zobaczyć na Youtube, Facebooku oraz w Onet.pl. W RMF FM, RMF FM Classic oraz Pr III Polskiego Radia emitowany będzie spot zapraszający na wydarzenia do Łodzi. Częścią kampanii jest też reklama zewnętrzna - billboardy ukażą się w całym kraju. Reklamy Łodzi ukażą się też w magazynach branżowych i prasie codziennej: Gazecie Wyborczej (dodatki Wysokie Obcasy, Co jest grane), Dziennikach Polskapresse (wydania w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu), „W podróży" , „National Geographic" „Fokus" oraz „Świat Wiedzy".

informacja prasowa

[23.09.2014]

Informujemy o wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi druku materiałów informacyjno - promocyjnychzwiązanych z realizacją projektów pn. Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej, Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013,
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka,
Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

[22.08.2014]

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup czasu reklamowego w kinach i prezentacja spotów promujących Łódź w ramach realizacji projektu "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty należącej do firmy: Agencja Reklamowa dsk sp.z o.o. Ul. Bielawska 6/39 02-511 Warszawa

wybór oferty

[19.08.2014]

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnych dla projektów: Łódź - Kreuje - Promocja Łodzi Gospodarczej, Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007 - 2013 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 i 4 nalezącej do firmy: Dotthe.it sp. z o.o. Ul. Rewolucji 1905r. 82, 90-223 Łódź

wybór oferty

[08.08.2014]

Informujemy o wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup czasu reklamowego w kinach i prezentacja spotów promujących Łódź w ramach realizacji projektu "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (DOA-ZP-III.271.43.2014)

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

[14.07.2014]

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3 należącej do firmy: GRANDMA Małgorzata Rogozińska - Dzik.
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

wybór oferty

[07.07.2014]

Informujemy o wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na  Przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnych dla projektów: Łódź - Kreuje - Promocja Łodzi Gospodarczej, Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007 - 2013. ( DOA -ZP-III.271.41.2014)

Treść ogłoszenia w Biluetynie Informacji Publicznej

[15.05.2014]

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Łódź na weekend” - Promocja oferty turystycznej typu citybreak, oceniliśmy przedłożone oferty na przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu "Łodź na weekend" - Promocja oferty turystycznej typu citybreak i wybraliśmy najkorzystniejszą, którą przedstawiła firma : Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 92-415, plac Wolności 5/22.

[15.05.2014]

Od 16 maja widzowie w całej Polsce zobaczą serdeczne pozdrowienia z Łodzi. Z ekranu telewizora popłynie także zaproszenie do naszego miasta na weekend. Spoty ukażą się na antenie: TVN, TVP1,TVP2 i w 16 ogólnopolskich tematycznych kanałach

[14.05.2014]

Informujemy o wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Treść ogłoszenia w Biluetynie Informacji Publicznej

[06.05.2014]

Miasto Łódź, reprezentowane przez Panią Monikę Karolczak, Zastępcę Dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, Regon: 472057632, w związku z realizacją projektu „Łódź na weekend” - Promocja oferty turystycznej typu citybreak współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:
przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu, obejmującej emisję i promocję spotów oraz emisję reklam.

 szczegóły zapytania 226.34 KB

[17.04.2014]

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektu „Łódź na weekend” - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break – odsłona wiosenna, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty należącej do firmy: DOTTHE.IT sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 r 82, 90-223 Łódź

wybór oferty

[02.04.2014]

Informujemy o wszczętym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektu "Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona wiosenna - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

 

[20.03.2014]

Zagraj w spocie promującym Łódź!.

Jeśli jesteś uśmiechniętym, zadowolonym z życia łodzianinem - zgłoś się na casting do spotów promujących Łódź.

Miasto przygotowuje w ramach realizowanych projektów wspołfinasowanych ze środków UE nową kampanię promocyjną. Kilkudziesięciosekundowe spoty reklamowe od maja będą emitowane przez ogólnopolskie stacje telewizyjne. Trafią też do kin.

Filmy będą pokazywać siłę miasta, która tkwi w różnorodności mieszkających w nim ludzi. Będą miały dwie odsłony. W pierwszej Łódź pojawi się jako miejsce warte odwiedzenia, w drugiej pokazane zostaną zalety Łodzi gospodarczej.

Casting do pierwszej odsłony spotu, realizowanego w ramach projektu "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, odbędzie się już 24 marca w klubie DOM od godz. 15 - 21, OFF Piotrkowska 138/140.

 

[28.01.2014]

Informujemy, że po przeprowadzonych  negocjacjach, w dniu 28.01.2014 r podpisana została umowa z laureatem konkursu na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”, agencją MOSQI.TO.

 

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11.12.2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

 

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie posiedzenia dokonano ocenę formalną nadesłanych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej i linii graficznej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi. Prace Sądu Konkursowego trwają.

 

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 nastąpiło podpisanie umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-064/13-00 o dofinansowanie projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break", realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

 

[29.10.2013]

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza konkurs na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają doświadczenie w kreacji kampanii reklamowych, spotów radiowych i reklam telewizyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji rządowej.

Kampanie powinny mieć charakter zintegrowanej, spójnej kampanii podzielonej na „odsłony”, gdzie każda odsłona będzie poświęcona jednemu z projektów:

1.        „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” – kampania pokazująca potencjał mieszkańców, instytucji łódzkich, wydarzeń odbywających się w Łodzi, z którymi mieszkańcy Łodzi utożsamiają się i są dumni, prezentujące przemysły kreatywne, przykłady dobrych praktyk;

2.       „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej” - kampania pokazująca różnorodność rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym;

3.       „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break” - kampania pokazująca potencjał kulturalno – rozrywkowo – sportowy Łodzi oraz ofertę turystyki miejskiej typu city break.

4.       „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” -pokazujące potencjał akademicki Łodzi oraz szeroką ofertę skierowaną do studentów.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.