Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Przydatne telefony

Europejski Numer Alarmowy
112 

Policja
997  

Straż Pożarna
998

Pogotowie Ratunkowe
999

Straż Miejska
986

Telefon zaufania policji kryminalnej
(+48) 42 651 50 07

Wydział Ruchu Drogowego
(+48) 42 665 25 00

Pogotowie Energetyczne
991

Pogotowie Energetyczne Łódź Północ
(+48) 42 675 18 31

Pogotowie Energetyczne Łódź Południe
(+48) 42 675 17 31

Pogotowie Energetyczne Centrum
(+48) 42 675 14 31

Pogotowie Gazowe
992
(+48) 42 674 55 23

Pogotowie Wodociągowe
994
(+48) 42 678 35 46

Pogotowie Dźwigowe
(+48) 42 192 82
(+48) 42 674 40 41

Centrum Zarządzania Kryzysowego
(+48) 42 638 49 49

Pomoc Drogowa
(+48) 42 196 36
(+48) 42 612 16 82, 42 612 16 83

Telefony informacyjne:

  • PKP (+48) 42 19 757 (dla abonentów TP SA)
  • PKP (+48) 42 19 436 (pozostali operatorzy)
  • PKS (+48) 42 631 97 06, 703 403 360
  • MPK-Łódź sp. z o.o. 801 301 309, (+48) 42 672 13 17
  • PLL LOT (+48) 801 703 703
  • Informacja Celna (+48) 42 638 82 10
  • Biuro numerów TP SA 118 913
  • Błękitna Linia TP SA 19393
  • Błękitna Linia TP SA Biznes 19330