Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Punkty Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi ****
 ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
 tel.: (+48) 42 638 59 55, (+48) 42 638 59 56
Punkt Informacji Turystycznej na Dworcu PKP Łodź-Kaliska **
 ul. Karolewska 55, 94-023 Łódź
 tel.: (+48) 42 205 42 00
Punkt Informacji Turystycznej na Starym Rynku
 Stary Rynek 1, 90-001 Łódź
 tel.: (+48) 42 661 46 66, (+48) 42 656 82 84
Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze ***
 Rynek Manufaktury , Łódź
 tel.: (+48) 695 131 113