Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Zgłoszenie / aktualizacja danych Innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Łodzi Ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 55 poz. 578 z późn. zmianami), prosimy przedsiębiorców, którzy chcą świadczyć w innych obiektach usługi hotelarskie o wypełnienie Wniosku zamieszczonego poniżej i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Oddział Turystyki
ul. Piotrkowska 87
90-423 Łódź

 Wniosek do pobrania>>> 72.5 KB

Oddział Turystyki
tel.: (+48) 42 638-44-08, 638-40-88
e-mail: turystycznalodz@uml.lodz.pl