Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Zielona Łódź

Łódź dawniej porastała Puszcza Łódzka. Ze względu na obfitość wody oraz drewna rozwinął się tu duży ośrodek przemysłu włókienniczego. Obecnie w obrębie miasta leży kilka zwartych kompleksów leśnych: Uroczysko Łagiewniki, Uroczysko Lublinek, Uroczysko Ruda Popioły. Na ślady dawnych lasów w postaci wielowiekowych drzew będącymi pomnikami przyrody można trafić w łódzkich parkach. Łączna powierzchnia parków miejskich wynosi 503,8 ha. Jest ich ponad 40, a wśród nich są też takie, które były zakładane przez łódzkich fabrykantów i pełniły funkcje ogrodów przy ich rezydencjach. W Łodzi znajdują się też obszary o charakterze parkowym takie jak: Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz ośrodki sportu i rekreacji. Parki i tereny zielone w Łodzi to nie tylko miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców, ale również ważne miejsce spotkań plenerowych. Organizowane są tam w okresie letnim pikniki, koncerty, grupowe zajęcia (bieganie, fitness, joga, nordic walking), gry (tenis, szachy) i zabawy oraz seanse filmowe na świeżym powietrzu. Rozmaite wycieczki rowerowe również wpisały się w tradycje zielonej i aktywnej Łodzi. Miłośnicy spacerów chętnie wybierają się na organizowane piesze wycieczki z przewodnikiem np. śladami łódzkich zabytków czy rzek.

Zapraszamy na stronę www.zielonalodz.info

Las Łagiewnicki
 ul. Łagiewnicka , Łódź
Las Ruda-Popioły
 ul. Rudzka , Łódź
Miejski Ogród Zoologiczny
 ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź
 tel.: (+48) 42 632 75 09, (+48) 42 632 77 26
Ogród Botaniczny
 ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź
 tel.: (+48) 42 688 44 20, (+48) 42 688 44 91, (+48) 42 688 44 85
Palmiarnia
 ul. Piłsudskiego 61, 90-329 Łódź
 tel.: (+48) 42 674 96 65
Park 1-go Maja
 ul. Patriotyczna, Głębinowa , Łódź
Park 3-go Maja
 ul. Małachowskiego, Kopcińskiego , Łódź
Park Helenów
 ul. Północna/Źródłowa/Smugowa , Łódź
Park im. A. Mickiewicza (Julianowski)
 ul. Zgierska/Biegańskiego/Krzewowa ok. 150, Łódź
Park im. A. Struga
 ul. ks. Brzóski/Piekarska , Łódź