Convention BureauCentrum Informacji Turystycznejlodzkie travelPort Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta

Aktualności

KONKURS OFERT NA UPOWSZECHNIENIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 2017
29 grudnia 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na realizację projektów wykorzystujących infrastrukturę Łódzkiego Szlaku Konnego, mających na celu upowszechnianie wizerunku województwa jako atrakcyjnego turystycznie oraz aktywizację społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego.

Ogłoszenie pierwszego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl  w terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku.


Do dnia 13 stycznia 2017 r. należy złożyć w Biurze podawczym lub w sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

szczegóły:

www.bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/5328-og%C5%82aszenie-pierwszego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-zada%C5%84-publicznych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-2017-r