Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Wykup lokali

Procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego/użytkowego/garażu

  1. Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON),
  2. ZLM uzupełnia dokumenty,
  3. ZLM przesyła komplet dokumentów do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem (ZNN).
  4. ZNN zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokalu.
  5. Po złożeniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ZNN przygotowuje zarządzenie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, a wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia podlega publikacji przez okres 21 dni.
  6. Najemca otrzymuje zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży z informacją o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu oraz terminem stawienia się w Wydziale w celu sporządzenia protokołu określającego warunki wykupu.
  7. Protokół przekazywany jest do kancelarii notarialnej, gdzie podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu/garażu.
Kalendarz
Kontakt