Światowy Dzień Konsumenta 19 marca 2018

Ochrona konsumentów- seniorów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi i Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi serdecznie zapraszają wszystkich seniorów do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym ochronie konsumentów


Łódź,  19 marca 2018 r., godz. 10:00-14:00,  Urząd Miasta Łodzi  – Duża Sala Obrad, ul. Piotrkowska 104


Program spotkania:

10:00-10:15    

 1. Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi: Przemówienie inauguracyjne
 2. Anna Mlostoń-Olszewska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi 
 3. Dr Tomasz Dec, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Łodzi: Powitanie i słowo wstępne

10:15-11:00  Potrzeby seniorów w dziedzinie wspierania bezpieczeństwa
i aktywności

 1. Magdalena Błaszczyk, Regionalne Centrum Polityki Społecznej: Poczucie
  i potrzeba bezpieczeństwa osób w wieku 60+ w województwie łódzkim – raport
  z badań RCPS 2017
 2. Celina Maciejewska, Rzecznik ds. Seniorów: Diagnoza problemów i potrzeb seniorów- konsumentów

11:00-11:15    Przerwa kawowa

11:15–12:35   Zagrożenia i ochrona konsumentów - seniorów

 1. Dominika Dawidowska, Marzena Kaźmierczak, Straż Miejska w Łodzi: Bezpieczny Senior
 2. Agnieszka Białek, Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  w Łodzi: Seniorze nie daj się oskubać – czyli zasady bezpiecznego konsumenta – seniora
 1. Krzysztof Stasiak, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej: Zakres ochrony konsumentów realizowany przez Inspekcję Handlową
 2. Elżbieta Kuszka, Techniki sprzedaży bezpośredniej – doświadczenie konsumentki

12:35-12:50    Przerwa kawowa

12:50-14:00  Seniorzy na rynku sprzedaży bezpośredniej – abonamenty medyczne, wyroby medyczne oraz kredyty na towar

 1. Adrianna Michałowicz, Wydział Prawa i Administracji UŁ: Umowy dotyczące usług zdrowotnych zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 2. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ: Czy urządzenia prezentowane na pokazach mogą leczyć i diagnozować?
 3. Anna Mlostoń-Olszewska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi: Zakup wyrobu medycznego w ramach umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – problemy praktyczne
Kontakt