Urząd Miasta Łodzi

Zniżki i bezpłatne wejścia

By dotrzeć ze swoją ofertą do jak najszerszego grona odbiorców oraz by zapewnić łodzianom łatwy dostęp do kultury łódzkie instytucje oferują szereg stałych ulg, zniżek i promocji.

Zniżki i bezpłatne wejścia w muzeach

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje po okazaniu stosownych dokumentów (legitymacja szkolna, studencka, pracownicza etc):

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- -wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznakà honorowà „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje po okazaniu stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7.

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora

Wejścia bezpłatne:

 • Noc Muzeów (maj)
 • wystawy stałe w każdy czwartek

Muzeum Kinematografii

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dla członków programów Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Łódzka Karta Dużej Rodziny;

Wstęp bezpłatny:

 • wystawy stałe w każdy wtorek,
 • wszystkie wernisaże
 • wydarzenia specjalne, m.in. Noc Muzeów (20/21 maja); Urodziny Łodzi (lipiec); 25. Europejskie Dni Dziedzictwa (wykłady, prelekcje; pokazy filmowe; niespodzianki. Wrzesień); Filmowe spotkania (spotkania z osobistościami polskiego i światowego kina; styczeń – grudzień); Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu"(listopad) i in.

Muzeum Miasta Łodzi

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wstęp bezpłatny:

 • na wystawy stałe w każdą środę

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Zwiedzanie indywidualne (bez przewodnika) i w zorganizowanych grupach jest bezpłatne.

Zniżki w teatrach

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

Ulgi na przedstawienia repertuarowe Teatru Lalek Arlekin przysługują od cen z obowiązującego w danym sezonie cennika. Zniżki te nie obejmują premier, wydarzeń specjalnych, współorganizowanych, impresaryjnych oraz Sceny Prezentacji Aktorskich, chyba, że dana oferta stanowi inaczej.

 • Miejska Karta Seniora - bilety na spektakle dla dorosłych w cenie 15 zł. Karta upoważnia do zakupu jednorazowo maksymalnie 2 biletów w promocyjnej cenie.
 • Karta Dużej Rodziny - bilet w cenie 10 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - we wszystkie dni tygodnia, oprócz "Niedzieli z Arlekinem".
  Bilet w cenie 15 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - na spektakle w ramach "Niedzieli z Arlekinem".
 • Migawka - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna - bilet normalny w cenie ulgowego dla pasażerów ŁKA. Dotyczy spektakli dla widzów dorosłych.
 • Karta rabatowa COSINUS - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.
 • Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego - 10 zł zniżki na spektakle dla dorosłych. Jedna osoba może kupić jednorazowo maksymalnie 4 bilety.
 • Karta SELGROS - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.

Teatr Powszechny w Łodzi

Bilety ulgowe dostępne są dla: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz studentów, emerytów i rencistów oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Ulgi specjalne:

 • Spektakle dla emerytów - na wybrane spektakle repertuarowe bilety w cenie 10 złotych.
 • Spektakle dla bezrobotnych - osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą na podstawie aktualnego zaświadczenia kupić bilet w cenie 1 zł na wskazane przedstawienie.

Teatr Muzyczny w Łodzi

Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom, rencistom, pracownikom innych teatrów.

Inne zniżki:

 • Seniorzy 60+ - comiesięczna oferta biletów na spektakle w cenie 15 zł dla osób 60+;
 • Ceny Klubowicza - obniżone ceny biletów dla członków Klubu Przyjaciół TM oraz seniorów z Fundacji Aktivius;
 • Zniżki okazjonalne dla różnych grup wiekowych przy okazji ważnych wydarzeń (pokazy przedpremierowe, Senioralia, Dzień Dziecka, Wampiriada);
 • Bezpłatne zaproszenia dla uczestników konkursów ogłaszanych przez teatr oraz jego patronów medialnych.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Po okazaniu ważnej legitymacji bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom, pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych, członkom stowarzyszeń twórczych oraz osobom niepełnosprawnym.

Inne zniżki:

 • dla studentów wszystkich uczelni artystycznych z terenu całej Polski bilety w specjalnej cenie 10 zł;
 • bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna grupy zorganizowanej powyżej 15 osób w cenie 1 zł;
 • bilety dla osób 70+ w cenie 15 zł;
 • posiadacze Karty Seniora - bilet w cenie 25 zł na wszystkie spektakle oprócz spektakli premierowych, gościnnych i imprez obcych;
 • posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny - bilety w cenie 15 zł od osoby na wszystkie spektakle z wyjątkiem premier, imprez gościnnych i pokazów specjalnych;
 • posiadacze elektronicznej Migawki MPK-Łódź - bilety ulgowe na wszystkie spektakle z wyjątkiem premier, pokazów specjalnych i imprez gościnnych.

Teatr Pinokio w Łodzi

 • Posiadacze Karty Dużej Rodziny - bilet na niedzielne przedstawienia na Dużej Scenie w cenie 15 zł.
 • Posiadacze migawki - bilet na niedzielne przedstawienia na Dużej Scenie w cenie 17 zł.
 • Posiadacze Karneu Stałego Widza - bilet w cenie 18 zł.

Bezpłatne wejściówki na okazjonalne wydarzenia: spektakle, wydarzenia plenerowe, warsztaty, finansowane ze środków grantowych pozyskanych na realizację naszych projektów lub instytucji partnerskich, o czym informujemy na stronie internetowej, Facebooku, w newsletterach oraz telefoniczne.

Miejskie biblioteki publiczne w Łodzi

Wszystkie zajęcia dodatkowe, wydarzenia specjalne, warsztaty są bezpłatne.

Kalendarz
Kontakt